78. rocznica zakończenia II wojny światowej

Reprezentanci naszej szkoły, harcerze, zuchy, przedstawiciele Klubu Historycznego AK, podczas podniosłej uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Wraz z Szanownymi Władzami Miasta organizatorami wydarzenia, Władzami Parlamentarnymi, Służbami Mundurowymi, Kombatantami złożyliśmy kwiaty i znicze na grobie zbiorowym wojennym rozstrzelanych przez hitlerowców. Wspólnie oddaliśmy cześć pamięci Bohaterom historii, którzy ofiarowali nam wolność i niepodległość. Piękna fotorelacja z patriotycznej uroczystości również na stronie naszego miasta https://www.sosnowiec.pl/.../78-rocznica-zakonczenia-ii.../ Na pogońskim cmentarzu katedralnym znajduje się także, odsłonięta 7 maja 2022 r., tablica upamiętniająca uczestników powstań śląskich oraz Zagłębiaków, którzy w powstaniach pomagali. Udaliśmy się tam po głównych obchodach rocznicowych, wspominając niełatwą, długą drogę do wolności... Nie zmarnujmy tego.