„Edukacja z wojskiem”

Uczniowie "Dziesiątki" zdobyli Certyfikat w ogólnopolskim edukacyjno-obronnym programie „Edukacja z wojskiem” przygotowanym i realizowanym we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Zajęcia szkoleniowe, prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego, łączyły teorię i praktykę z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznawali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Jedno z założeń programu to przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny ora dostosowany do kategorii wiekowej uczniów.