Konkurs matematyczny Trzecioklasistów

Trzecioklasiści "Dziesiątki" w konkursie matematycznym sprawdzają wiedzę i umiejętności. Celem wydarzenia jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów,

kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz nawyku dobrego współzawodnictwa.