Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja, jakże ważny dla szkolnej społeczności dzień.  Składamy z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek najserdeczniejsze życzenia, a w szczególności naszej Drogiej Pani mgr Małgorzacie Kubickiej, wciąż rozbudzającej uczniowską pasję i zamiłowanie do czytania. 

 Święto to zostało zainicjowane w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.