Pasowanie na ucznia

Ceremonia pasowania na ucznia.