Podziękowania dla Wolontariuszy

Wierna wartościom Społeczność "Dziesiątki". Bo tak należy, bo tak trzeba. Gratulacje, podziękowania i zaświadczenia o wolontariackim zaangażowaniu młodzieży szkolnej, nauczycieli i wychowawców w pracę społeczną i wzorowym wykonaniu

czynności w ramach kwesty na rzecz Ukrainy podczas podniosłych obchodów 30-lecia Diecezji Sosnowieckiej.