Projekt "Przyjazne miasto- wprowadź zieleń"

Z szacunku do przyrody w ramach "Eko edukacji od najmłodszych lat" nasi uczniowie realizują innowacyjny projekt "Przyjazne miasto- wprowadź zieleń".

Zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się zajęcia z Szanowną Panią dr Anną Staszewską z Katedry Turystyki GWSH i ambasadorką Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Uczniowie wykonali prace plastyczne, odwołujące się do omawianej tematyki. Ostatnim etapem projektu było wspólne tworzenie przestrzeni zielonej poprzez sadzenie drzewek i krzewów. Działając razem w środowisku i dla środowiska możemy na nie wpływać. Kształtując etyczne postawy ekologiczne oraz umiejętności perspektywicznego myślenia wg zasady "myśl globalnie, działaj lokalnie" pomagamy naszej planecie, Ziemi... Ziemi, która jest domem nas wszystkich.