Klub Szkół Unicef

zdjęcie sztandaru szkoły

Klub Szkół Unicef przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu został powołany z dniem 04 września 2018 roku. Koordynatorem Klubu jest mgr Dawid Drogosz. Za główne cele Klub Szkół Unicef stawia sobie:

  • Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
  • Kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata,
  • Uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca,
  • Propagowanie idei tolerancji,
  • Promowanie idei pomocy humanitarnej,
  • Edukację o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka,
  • Partycypację młodych osób,
  • Kształtowanie postawy pro-pomocowej,
  • Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF.

logo klubu szkół unicef