Szkolny Klub Armii Krajowej

logo klubu armii krajowej

logo armii krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu rozpoczął swoją działalność w dniu  27 kwietnia 2016 roku.

Do klubu zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły klas 6 - 8.
,,Spotkania z historią'' to zajęcia edukacyjne, wyszukiwanie ciekawostek historycznych, spotkania ze światkami minionych wydarzeń, obchody rocznic ważnych dla Polski i naszego regionu. Przygotowujemy prezentacje multimedialne, czytamy wydania IPN, biuletyny informacyjne Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej , oglądamy najnowsze filmy dokumentalne. Interesuje nas nie tylko historia XX wieku ,ale również rozwijamy nasze pasje wyszukując eksponatów z dawnych lat, wyszukujemy aplikacje do nauki historii- Quizy historyczne. Dbamy o aktualizacje naszej gazetki ściennej.

Celami działania Klubu są:

 1. Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:
  1. Działalność Służb Zwycięstwa Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Ami Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II Wojny Światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego
  2. Dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;
  3. Zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;
  4. Represji, których Polacy dążących do przywrócenie niepodległości, doznawali od okupantów oraz PRL,
 2. Krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,
 3. Kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec Państwa.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:

 1. Organizację sesji klubowych,
 2. Czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
 3. Wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,
 4. Rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami historycznymi,
 5. Prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej. Klub realizuje zadania statutowe oraz projekty własnego autorstwa .

Obowiązkiem członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest godne reprezentowanie Klubu. Członek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Klubu, udział w nich oraz zgłaszania do Zarządu własnych inicjatyw zgodnych z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji przez Zarząd, przy wsparciu członków Klubu.