ZHP/Zuchy

logo ZHP„...Harcerzem być, to wcale nie wada, Harcerzem być, każdemu wypada…”

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w kraju organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży. Za swoją Misję ZHP przyjął wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie różnorakich wyzwań. Chcemy by młodzi ludzie wyrastali na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli.
W naszej szkole od wielu lat działają dwie jednostki ZHP- gromada zuchowa i drużyna harcerska.

20 Gromada Zuchowa „Iskierki” działa w naszej szkole od 2018 roku.
Charakterystyczną formą aktywności zuchowej jest zabawa w kogoś lub w coś. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności.
Inicjatorem zabawy w naszej gromadzie jest wódz zuchowy – drużynowa dh Zuzanna Brzezińska
Druhnami przybocznymi są : dh. Julia Hysa i dh. Amelia Mielnik.
Opiekunami gromady z ramienia szkoły są: dh. Joanna Paszta i dh. Agnieszka Urbańska.
Większość zuchów to uczęszczający do naszej szkoły uczniowie klas I-III. Zajęcia gromady odbywają się raz w tygodniu, przebiegają zgodnie z planem przygotowanym przez drużynową. Podczas zbiórek dzieci poznają: Prawo Zucha, obrzędy i tradycje zuchowe, wykonują majsterki, słuchają gawęd, poznają najbliższą okolicę. Ponadto uczestniczą w różnorodnych grach, pląsach i zabawach ruchowych oraz w uroczystościach organizowanych w szkole, mieście, a także przez Komendę Hufca. Co tydzień przeżywamy nową, wspaniałą przygodę i nigdy nie możemy powiedzieć, że się nudzimy. Każda zbiórka to czas świetnej zabawy! Nasza gromada to grono przyjaciół, którzy chcą świetnie spędzić ze sobą czas!
Zapraszamy na nasze zbiórki!

19 Sosnowiecka Drużyna Harcerska Płomień działa od 2010 roku. W 2018 stała się drużyną wielopoziomową zasiloną przez naszych absolwentów i harcerzy z okolicznych szkół.
Drużynowym 19 SDWi Płomień jest harcerz Rzeczypospolitej pwd. Piotr Poznański, przyboczną nasza absolwentka -samarytanka dh. Daria Kołodziejczyk a opiekunką z ramienia szkoły dh. Beata Wawro. Podczas zbiórek, wyjść, wyjazdów i harcerskich imprez pogłębiamy i doskonalimy nasze wiadomości i umiejętności z technik harcerskich. Uczymy się niezależności, dyscypliny i życiowo przydatnych technik np. pierwszej pomocy i pracy w grupie, jednocześnie świetnie się bawiąc.
Zapraszamy na nasze zbiórki.