Spotkanie z Powstańcem Warszawskim

Szkolny klub historyczny im. Armii Krajowej, zuchy i harcerze mieli zaszczyt i honor uczestniczyć w szczególnym spotkaniu z Szanownym Panem Pułkownikiem Bronisławem Maciaszczykiem pseudonim "Józef", powstańcem warszawskim, kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari, najwyższego polskiego odznaczenia wojennego, nadawanego za wybitne zasługi bojowe.

Dyrektor wraz ze Społecznością Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu złożył na ręce Drogiego Pana Pułkownika wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwo. Szczególnie dziękując za historyczny przekaz i świadectwo o przeszłości naszej Ojczyzny, krzewiące współczesny patriotyzm wśród kolejnych pokoleń Polaków. Przykład Pana Pułkownika jest dla nas najlepszą lekcją historii, a świadectwo życia zobowiązaniem oraz inspiracją do nauki i pracy na rzecz dobra wspólnego wolnej, ukochanej Ojczyzny... Dziękujemy Panie Pułkowniku! Nie zmarnujemy tego!