Światowy Dzień Zdrowia

Zgodnie ze szkolnymi prelekcjami prowadzonymi w ramach współpracy wychowawczo-profilaktycznej przez Pielęgniarkę Szkolną i Wychowawców pamiętamy, aby cele Światowego Dnia Zdrowia realizowane były codziennie "Nasza planeta, nasze zdrowie".