Biblioteka szkolna

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.  Kornel Makuszyński

Nasza biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Dzięki udziałowi programie Książki naszych marzeń oraz w Narodowym programie rozwoju czytelnictwa, współpracy z wydawnictwami oraz zakupom z funduszy zarówno budżetu szkoły jak i Rady Rodziców oferujemy wiele nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży, duży wybór lektur szkolnych oraz książek popularnonaukowych.

Przystąpiliśmy do programu Czytające szkoły w ramach kampanii społecznej Cała polska czyta dzieciom – w bibliotece regularnie odbywają się spotkania z bajką, spotkania z lekturą szkolną, zajęcia z savoir – vivr’eu .

Organizujemy dla uczniów konkursy czytelnicze szkolne i międzyszkolne – do tradycji szkoły należy już konkurs Mistrz głośnego czytania, imprezy biblioteczne – np. pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika, wystawy itp.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI ROK SZKOLNY 2023/2024

WTOREK 08:00-14:00

ŚRODA 8:00-14:00

CZWARTEK 8:00-11:00

 

Dokumenty:

pdfRegulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.pdf

pdfRegulamin wypożyczalni.pdf

pdfWykaz lektur.pdf