Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. ORŁA BIAŁEGO W SOSNOWCU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr Małgorzata Wierzbicka

WICEDYREKTOR SZKOŁY

 • mgr inż. Iwona Sosulska

NAUCZYCIELE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • mgr Agnieszka Bielawska 
 • mgr Irena Czarnecka 
 • mgr Katarzyna Golda 
 • mgr Joanna Lewandowska-Magiera
 • mgr Joanna Paszta
 • mgr Beata Badach
 • mgr Magdalena Jarek

JĘZYK POLSKI

 • mgr Beata Kwiecień
 • mgr Agata Musiał 
 • mgr Mirosław Posikata

JĘZYK ANGIELSKI

 • dr Dorota Bajer 
 • mgr Agnieszka Urbańska

JĘZYK NIEMIECKI

 •  mgr Agnieszka Gawron
 •  mgr  Renata Maciejowska

HISTORIA

 • mgr Mirosław Posikata
 • mgr Mariola Sochańska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • mgr Mariola Sochańska

BIOLOGIA

 • mgr  Agnieszka Bąk

CHEMIA

 • mgr Anna Zimna

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Daniel Gałużny

ETYKA

 • mgr Joanna Lewandowska-Magiera 
 • mgr Małgorzata Wierzbicka

FIZYKA

 • mgr Bożena Dąbek

GEOGRAFIA

 • mgr Beata Wawro

INFORMATYKA

 • mgr Elżbieta Ordon

MATEMATYKA

 • mgr Elżbieta Białas
 • mgr  Katarzyna Polaczkiewicz
 • mgr inż. Iwona Sosulska

MUZYKA

 • mgr Zuzanna Pycia

PLASTYKA

 • mgr Joanna Paszta

PRZYRODA

 • mgr Beata Wawro

RELIGIA

 • mgr Anna Matusewicz
 • mgr Aneta Konopka

TECHNIKA

 • mgr Małgorzata Kamionka-Chłopek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr  Dorota Gacek
 • mgr Marek Juszkiewicz
 • mgr Adrian Zbroja

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • mgr Beata Wawro

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • mgr Małgorzata Kubicka

DORADCA ZAWODOWY

 • mgr Małgorzata Kowalska-Jurek

PEDAGOG SZKOLNY

 • mgr Anna Dudek-Koczwara

PEDAGOG SPECJALNY

 • mgr Aneta Cios

PSYCHOLOG

 • mgr Katarzyna Kasprzyk

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • mgr Beata Papierska

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 • mgr Przemysław Broczkowski
 • mgr Anna Dudek-Koczwara
 • mgr Małgorzata Kamionka-Chłopek
 • mgr Elżbieta Makuch
 • mgr Izabela Stachurska

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 • mgr Anna Dudek-Koczwara
 • mgr Elżbieta Makuch
 • mgr Ewa Widlarz 
 • mgr Ewa Bramora
 • mgr Anna Czarnik