Rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

Z dniem 23 października 1953 r. Władysław Pająk otrzymał polecenie zorganizowania szkoły. Uroczyste otwarcie nowej placówki, czyli Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefanii Sempołowskiej, nastąpiło w dniu 15 listopada 1953 r. w obecności przedstawicieli władz Sosnowca: kierownika Wydziału Oświaty – Bolesława Dajczera, podinspektor Marii Zielińskiej oraz podinspektora Władysława Czekaja. Władysław Pająk był Kierownikiem od 23.10.1953 r. do 30.11.1960 r.
Od 01.12.1960 r. do 20.08.1979 r. szkołą kieruje Wacław Nowak. Pierwszą siedzibą placówki był budynek po Technikum Finansowym mieszczący się przy ul. Orlej 13 w gmachu dawnego I Państwowego Gimnazjum Męskiego im. B. Prusa. Od 1 września 1965 r. aż do chwili obecnej szkoła funkcjonuje w budynku przy ul. W. Reymonta 36. Dnia 1 września 1970 r. szkole nadano imię Aleksandra Zawadzkiego. Od 01.08.1979 r. do 27.12.1991 r. dyrektorem szkoły była Stanisława Zaród. W czasie jej urzędowania Szkoła Podstawowa Nr 10 otrzymała sztandar w dniu 16 kwietnia 1988 r. Sztandar ufundowany został przez Sosnowiecką Przędzalnię Czesankową „Politex”. Na fali przemian ustrojowo-gospodarczych na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku patronem szkoły przestał być generał A. Zawadzki. Z dniem 1 stycznia 1992 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Elżbieta Barylska i piastowała je do dnia 31 sierpnia 2009 r. Od 1 września 2009 r. funkcje dyrektora pełni Małgorzata Wierzbicka.

16 października 2018 r. miały miejsce kolejne historyczne wydarzenia związane z nadaniem szkole imienia Orła Białego oraz poświęceniem i przekazaniem Sztandaru. Pomysłodawcą, jednogłośnie przyjętego przez całą społeczność szkolną i Radę Miejską, imienia dla „Dziesiątki” była Dyrektor Małgorzata Wierzbicka. Podczas ceremonii nadania imienia i prezentacji Sztandaru Szkoły przekazanego przez Fundatorów nastąpiło wbicie Gwoździ

Honorowych, akademia, wręczenie przez Władze Miasta Medalu Niepodległości majorowi Zdzisławowi Mierzejewskiemu, pokoleniowe przekazanie szabli polskiej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie miejsca pamięci. Darczyńcą szabli polskiej ozdobnej, upominkowej był Stanisław Lis, Prezes Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec. Szablę taką otrzymali również Marszałek Józef Piłsudski, Generał Józef Haller i Generał Władysław Sikorski.

Wcześniej, w Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu, odbyła się uroczysta msza św. odprawiona przez Ks. Biskupa dr. Grzegorza Kaszaka, Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej, który dokonał aktu poświęcenia Sztandaru. Złożone przez Nauczycieli, Uczniów i Rodziców dary Ks. Biskup przekazał na rzecz podopiecznych sosnowieckiego Hospicjum św. Tomasza Apostoła. Fundatorami Sztandaru zostali Prezydent Miasta Arkadiusz Chęciński, Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Zych, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Michał Borda, Prezes Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK Stanisław Lis, Mateusz Bochenek Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Szkoły. Sztandar został wykonany przez Pracownię Szat Liturgicznych „Robótka” Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Piekarach Śląskich.

Fundatorem i wykonawcą nowego wizerunku drzewca został Janusz Glinka, Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba z Czeladzi. Wykonawcą dzieła, czyli osadzonego na postumencie wizerunku Orła nad otwartą księgą oraz tablicy pamiątkowej jest artysta, plastyk Wojciech Dzienniak. Uroczystość prowadziła znakomita i uznana absolwentka szkoły, Małgorzata Czapla Prezes Hospicjum św. Tomasza Apostoła wraz z reprezentantką Rady Pedagogicznej Szkoły Joanną Lewandowską-Magierę.

Dziękuję za to, że w tym szczególnym dniu jesteście z nami. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam w dążeniu do nadania tak zaszczytnego imienia. Drodzy Przyjaciele Szkoły – moi najbliżsi, dziękuję za wszystko, co za nami i cieszę się tym, co przed nami. Dziękuję za to, co niesiecie nam w darze, ale nade wszystko dziękuję za czyny idące za pięknymi słowami i życzeniami. Wielomiesięczne przygotowania i niezłomność w dążeniu do wspólnie wyznaczonego celu pokazały, że w pełni zasługujemy na Sztandar i imię szkoły, które łączy pod swymi skrzydłami nas wszystkich. Bez Was to historyczne dzieło nie miałoby sensu. Dzieło upamiętniające rocznice szczególnych wydarzeń, dzięki którym możemy, zgodnie z wolą naszego Rodaka, św. Jana Pawła II, wspólnie i od siebie nawzajem uczyć się miłowania tego, co dobre, piękne i prawdziwe – mówiła podczas uroczystości dyrektor Małgorzata Wierzbicka.

Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy prac uczniowskich zatytułowane Orzeł Biały oraz Święty Jan Paweł II, Polak, Syn tej Ziemi – mówiła podczas uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Wierzbicka.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu, dzięki wierności wartościom społecznie uznanym, znakomitej kadrze pedagogicznej i braci uczniowskiej, jest szkołą rozwojową, nowoczesną, przyjazną dla uczniów i ich rodzin, podejmującą wyzwania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze współczesnych czasów, zawsze z poszanowaniem każdego człowieka, tradycji i historii. 

historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły