Pedagog szkolny

Gdy potrzebujesz wsparcia...

Zespół  pomocy psychologiczno - pedagogiczny SP  nr 10 w  Sosnowcu pragnie poinformować :  

 • jeżeli znajdujecie się w trudnej sytuacji, chcecie porozmawiać albo uzyskać pomoc psychologiczno – pedagogiczną służymy bezpośrednim wsparciem  i pomocą.

W razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji każdego Ucznia i Rodzica.

Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i udzielić rzetelnej pomocy w miarę możliwości. Zachęcamy do kontaktu, rozmowy.  

Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy.

Dziewczęta i Chłopcy  SP 10  !

 • Przyjdź  z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 
 • Chcesz zwyczajnie pogadać.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne.
 • Masz trudności dydaktyczne.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Czujesz się samotny i myślisz, że nikt Cię nie rozumie
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu zwróć się do Pedagoga Szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukasz pomocy
 • Masz inny problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Pedagog wysłucha Cię  z życzliwością  i z uwagą.

Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

Rodzicu,

jeżeli chcesz się skontaktować z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu, która jest Poradnią obwodową dla naszej szkoły  przejdź na stronę poradni

PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY TAKIMI JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Sądem Rejonowym  IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,
 • Komendą Miejską Policji oraz Komisariatami Policji,
 • Ośrodkiem Terapii „ Kompas „ w  Będzinie
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
 • Centrum Psychoterapii i Uzależnień
 • Stowarzyszeniem Epsilon
 • Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

Jak rodzic może pomagać dziecku w nauce, odnosić sukcesy szkolne i unikać porażek.

Rodzicu pamiętaj!

Rozwój zainteresowań dziecka i jego motywacja do spełniania obowiązków szkolnych zależy głównie od zainteresowania się rodziców tym, co dziecko robi w szkole.

Jeśli rodzice będą pytać się, co ciekawego robiono w szkole, prosić, aby dziecko przeczytało fragment, którego się nauczyło –a to wszystko poparte będzie pochwałami – wtedy uczeń będzie czuł satysfakcję z własnych osiągnięć i chętniej będzie pogłębiał wiedzę.

ABY POMÓC DZIECKU W NAUCE, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • Dziecko powinno wykonywać zadania domowe codziennie o tym samym czasie, po obiedzie i odpoczynku.
 • Wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory.
 • Dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe.
 • Podczas wykonywanej pracy nie należy mu przeszkadzać, rozmawiać z nim na inne tematy
 • Nie należy robić zadania za dziecko, tylko z dzieckiem.
 • Po wykonaniu każdego zadania wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić.
 • Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy
 • Należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki, nauczycieli i wykształcenia.
 • Pomagając dziecku w nauce rodzice będą zorientowani w ich uzdolnieniach i brakach, oraz w porę będą mogli zapobiegać zaległościom w nauce.