Stołówka szkolna

STOŁÓWKA SZKOLNA - ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawą wydawania posiłków w szkole jest karta zgłoszenia ucznia na posiłki w Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu na dany rok szkolny.

 1. Opłaty za posiłki należy dokonywać na konto PKO 54 1020 2313 0000 3102 0579 6075 W opisie wpłaty proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata. Wpłaty za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Nieuregulowanie wpłaty za obiady w terminie wiąże się z wykreśleniem dziecka z listy posiłku.
 3. Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie ( 32 291-32-34) lub osobiście u intendenta lub w sekretariacie szkoły:
  • do godziny 8:00 w poniedziałki
  • do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia.
 4. Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony zostanie w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli został spełniony warunek wymieniony w punkcie 3.
 5. W pierwszym dniu nieobecności dziecka posiłek można odebrać w przyniesionych przez siebie pojemnikach.
 6. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie, rodzic zobowiązany jest pokryć całkowity koszt posiłków.
 7. Można korzystać z obiadów jednostkowych wykupionych dnia poprzedniego.

Karta zgłoszenia ucznia na posiłki bez zmian.

pdf.pngKarta_zgłoszenia_ucznia_na_obiady_w_szkole_2022-23.pdf