Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Realizacja szkolnych działań w ramach akcji "Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych". Celem zajęć informacyjno-edukacyjnych jest uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie

oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod prowadzenia działań profilaktycznych. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Celem akcji "Tygodnia dla chorób zakaźnych" jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej obejmuje pomysły i atrakcyjne inicjatywy społeczności szkolnej we współpracy z pielęgniarką szkolną i stacją sanitarno-epidemiologiczną.