Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Termin główny:

 • język polski –14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

 • język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00


Informacje szczegółowe o egzaminie ósmoklasisty

OKRĘGOWA KOMICJA EGZAMINACYJNA