Samorząd uczniowski

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…. Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…
Janusz Korczak (1878 – 1942), pedagog, pisarz

Skład Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

 • przewodnicząca: Anna Wadas 8a
 • z-ca przewodniczącej: Paulina Smolka 8a
 • z-ca przewodniczącej: Emilia Stępniowska 7a

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • mgr Beata Wawro
 • mgr Dorota Gacek