Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 I półrocze

 

I półrocze

 

07.09. 2022 r. środa- forma stacjonarna 

klasy 1-3  godz. 17:00

klasy 4-8 godz. 17:30

Zebranie informacyjne  dotyczące organizacji roku szkolnego:

 • Zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi regulującymi pracę szkoły.
 • Kalendarz roku szkolnego 2022/23.
 • Zaopiniowanie przez Rodziców: klasowych programów wychowawczych, planów wyjść i wycieczek klasowych.
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem dziennika elektronicznego.
 • Ustalenie harmonogramu prac chętnych rodziców na rzecz klasy
  i szkoły w bieżącym roku szkolnym
 • Przypomnienie o zasadach zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
 • Zapoznanie z zasadami kontaktów nauczyciel – rodzic.
 • Wybór trójek klasowych, oraz klasowego przedstawiciela do szkolnej Rady  Rodziców.
 • Zebranie deklaracji wpłat na Radę Rodziców.
 • Zebranie deklaracji udziału uczniów w Programie dla szkół (owoce/warzywa/mleko klasy 1-5)
 • Klasowe sprawy bieżące.

 

28.09. 2022 r. środa 

KLASY 8 GODZ.  16:30

Zebranie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu Egzaminów Ósmoklasisty w roku 2023

 

01.02.2023 r.  środa

klasy 1-3  godz. 17:30

klasy 4-8 godz. 17:00

Zebranie:

 • Analiza pracy dydaktyczno –wychowawczo – opiekuńczej.
 • Omówienie wyników nauczania za I półrocze nauki w roku szkolnym 2022/2023
 • Podsumowanie udziału rodziców w życiu szkoły.
 • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 – II półrocze.
 • Wnioski do pracy na następne półrocze.