Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024  

 

I półrocze

 

12.09. 2023 r. wtorek - forma stacjonarna 

Klasy 1-3  godz. 16:30

Klasy 4-8 godz. 17:30

Zebranie informacyjne  dotyczące organizacji roku szkolnego:

 • Zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi regulującymi pracę szkoły.
 • Kalendarz roku szkolnego 2023/24.
 • Zaopiniowanie przez Rodziców: klasowych programów wychowawczych, planów wyjść i wycieczek klasowych.
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem dziennika elektronicznego.
 • Ustalenie harmonogramu prac chętnych rodziców na rzecz klasy i szkoły w bieżącym roku szkolnym
 • Przypomnienie o zasadach zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
 • Zapoznanie z zasadami kontaktów nauczyciel – rodzic.
 • Wybór trójek klasowych, oraz klasowego przedstawiciela do szkolnej Rady  Rodziców.
 • Zebranie deklaracji wpłat na Radę Rodziców.
 • Zebranie deklaracji udziału uczniów w Programie dla szkół (owoce/warzywa/mleko klasy 1-5)
 • Klasowe sprawy bieżące.

 

27.09. 2023 r. środa 

Klasa 8 godz.  16:30

Zebranie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu Egzaminów Ósmoklasisty w roku 2024

 

13.02.2024 r.  wtorek

klasy 1-3  godz. 17:30

klasy 4-8 godz. 17:00

Zebranie:

 • Analiza pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
 • Omówienie wyników nauczania za I półrocze nauki w roku szkolnym 2023/2024
 • Podsumowanie udziału rodziców w życiu szkoły.
 • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 – II półrocze.
 • Wnioski do pracy na następne półrocze.