Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 I półrocze

 

02.09.2021 r. czwartek forma stacjonarna


Klasy 6a, 8a godz. 16:30

Klasy 7a, 7b godz. 16:40

Klasy 7c, 7d godz. 16:50

Klasy 8b, 8c godz. 17:00

(Rodzice uczniów, którzy ukończyli 12 lat)

Zebranie o charakterze informacyjno - edukacyjnym

 • Szczepienia uczniów w wieku 12- 18 lat

07-08.09.2021 r. wtorek / środa forma online lub stacjonarna

07.09.2021

Klasy 4a, 4b godz. 16:30

Klasy 5a, 6a godz. 16:40

Klasy 7a, 7b godz. 16:50

Klasy 7c, 7d godz. 17:00

Klasy 8a, 8b, 8c godz. 17:10

08.09.2021

Klasy 1a, 2b godz. 16:30

Klasy 2a, 3a godz. 16:45

Klasy 3b (sala 28), 3c godz. 17:00

Zebranie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego:

 • Zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi regulującymi pracę szkoły
 • Kalendarz roku szkolnego 2021/22
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu w okresie stanu epidemicznego związanego z COVID-19 w roku szkolnym 2021/22
 • Zaopiniowanie przez Rodziców: klasowych programów wychowawczych, planów wyjść i wycieczek klasowych
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem dziennika elektronicznego
 • Ustalenie harmonogramu prac chętnych rodziców na rzecz klasy i szkoły w bieżącym roku szkolnym
 • Przypomnienie o zasadach zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach
 • Zapoznanie z zasadami kontaktów nauczyciel- rodzic
 • Wybór trójek klasowych oraz klasowego przedstawiciela do szkolnej rady Rodziców
 • Zebranie deklaracji wpłat na Radę Rodziców
 • Zebranie deklaracji udziału uczniów w Programie dla szkół (owoce/warzywa/mleko klasy 1-5)
 • Przekazanie informacji o ubezpieczeniu uczniów (NNW) rok szkolny 2021/2022
 • Klasowe sprawy bieżące


27.09.2021 r. poniedziałek

Klasy 8 godz. 16:30

Zebranie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu Egzaminów Ósmoklasisty w roku 2022

 

16.11.2021 r. wtorek 

Klasy 1 - 3 godz. 16:30

Klasy 4 - 8 godz. 17:00

Konsultacje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami

 

02-03.02.2022 r. wtorek / środa

02.02.2022

Klasy 1a, 2b godz. 16:30

Klasy 2a, 3a godz. 16:45

Klasy 3b (sala 28), 3c godz. 17:00

03.02.2022

Klasy 4a, 4b godz. 16:30

Klasy 5a, 6a godz. 16:40

Klasy 7a, 7b  godz. 16:50

Klasy 7c, 7d godz. 17:00

Klasy 8a, 8b, 8c godz. 17:10

Zebranie:

 • Analiza pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej
 • Omówienie  wyników nauczania za I półrocze nauki w roku szkolnym 2021/2022
 • Podsumowanie udziału rodziców w życiu szkoły
 • Kalendarz roku szkolnego 2021/22 - II półrocze
 • Wnioski do pracy na następne półrocze