Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 II półrocze

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI - terminy konsultacji należy ustalić z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny

 

10 – 11. 05. 2021 r. wtorek/środa forma online lub stacjonarna

 

10.05.2022

klasy 4a, 4b, 5a, 6a  godz. 16:30

klasy 7a, 7b, 7c, 7d  godz. 16:45

 klasy 8a, 8b, 8c godz. 17:00

 

11.05.2022

klasy 1a, 2a, 3a godz. 16:15

klasy 2b, 3b, 3c godz. 16:45

 

Zebranie:

 • Informacje dla rodziców o postępach w nauce, zagrożeniach oraz
  o aktywności uczniów.
 • Pedagogizacja w zakresie potrzeb rodziców.
 • Przypomnienie kalendarza roku szkolnego.

Przypomnienie procedur obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty
 w roku 2022 rodzicom klas ósmych.

 

14.06.2022r.  wtorek forma online lub stacjonarna

 

klasy 1a, 2a, 3a godz. 16:15

klasy 2b, 3b, 3c godz. 16:45

 

  klasy 4a, 4b, 5a, 6a  godz. 16:30

  klasy 7a, 7b, 7c, 7d  godz. 16:45

  klasy 8a, 8b, 8c godz. 17:00

 

Zebranie:

 • Informacje dla rodziców o postępach w nauce ich dzieci.
 • Dla rodziców uczniów klas 4 – 8 informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania.
 • Omówienie wyników nauczania w II półroczu roku szkolnego 2021/2022.
 • Podsumowanie udziału rodziców w życiu szkoły.

Wnioski do pracy na rok szkolny 2022/2023.

 

 

I półrocze

 

02.09.2021 r. czwartek forma stacjonarna


Klasy 6a, 8a godz. 16:30

Klasy 7a, 7b godz. 16:40

Klasy 7c, 7d godz. 16:50

Klasy 8b, 8c godz. 17:00

(Rodzice uczniów, którzy ukończyli 12 lat)

Zebranie o charakterze informacyjno - edukacyjnym

 • Szczepienia uczniów w wieku 12- 18 lat

07-08.09.2021 r. wtorek / środa forma online lub stacjonarna

07.09.2021

Klasy 4a, 4b godz. 16:30

Klasy 5a, 6a godz. 16:40

Klasy 7a, 7b godz. 16:50

Klasy 7c, 7d godz. 17:00

Klasy 8a, 8b, 8c godz. 17:10

08.09.2021

Klasy 1a, 2b godz. 16:30

Klasy 2a, 3a godz. 16:45

Klasy 3b (sala 28), 3c godz. 17:00

Zebranie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego:

 • Zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi regulującymi pracę szkoły
 • Kalendarz roku szkolnego 2021/22
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu w okresie stanu epidemicznego związanego z COVID-19 w roku szkolnym 2021/22
 • Zaopiniowanie przez Rodziców: klasowych programów wychowawczych, planów wyjść i wycieczek klasowych
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem dziennika elektronicznego
 • Ustalenie harmonogramu prac chętnych rodziców na rzecz klasy i szkoły w bieżącym roku szkolnym
 • Przypomnienie o zasadach zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach
 • Zapoznanie z zasadami kontaktów nauczyciel- rodzic
 • Wybór trójek klasowych oraz klasowego przedstawiciela do szkolnej rady Rodziców
 • Zebranie deklaracji wpłat na Radę Rodziców
 • Zebranie deklaracji udziału uczniów w Programie dla szkół (owoce/warzywa/mleko klasy 1-5)
 • Przekazanie informacji o ubezpieczeniu uczniów (NNW) rok szkolny 2021/2022
 • Klasowe sprawy bieżące


27.09.2021 r. poniedziałek

Klasy 8 godz. 16:30

Zebranie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu Egzaminów Ósmoklasisty w roku 2022

 

16.11.2021 r. wtorek 

Klasy 1 - 3 godz. 16:30

Klasy 4 - 8 godz. 17:00

Konsultacje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami

 

02-03.02.2022 r. wtorek / środa

02.02.2022

Klasy 1a, 2b godz. 16:30

Klasy 2a, 3a godz. 16:45

Klasy 3b (sala 28), 3c godz. 17:00

03.02.2022

Klasy 4a, 4b godz. 16:30

Klasy 5a, 6a godz. 16:40

Klasy 7a, 7b  godz. 16:50

Klasy 7c, 7d godz. 17:00

Klasy 8a, 8b, 8c godz. 17:10

Zebranie:

 • Analiza pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej
 • Omówienie  wyników nauczania za I półrocze nauki w roku szkolnym 2021/2022
 • Podsumowanie udziału rodziców w życiu szkoły
 • Kalendarz roku szkolnego 2021/22 - II półrocze
 • Wnioski do pracy na następne półrocze