Warsztaty "Profilaktyka uzależnień i bezpieczeństwo w sieci"

Warsztaty "Profilaktyka uzależnień i bezpieczeństwo w sieci" zorganizowane przez Szanowne Panie Pedagog mgr Jolantę Michalską i mgr Annę Dudek-Koczwarę prowadzone przez specjalistę z Centrum Leczenia Uzależnień i Psychoterapii w Sosnowcu. W dzisiejszym świecie świat bez Internetu jest niemożliwy.

  86% nastolatków korzysta z Internetu codziennie. Internet, to nieograniczone źródło informacji, rozrywki oraz sposób komunikowania się, do którego dostęp jest możliwy w każdym miejscu i czasie. W obecnej sytuacji Internet jest również niezbędnym narzędziem do nauki. Internet jest pożyteczny, ale może być też niebezpieczny. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w kolejnych warsztatach, utrwalając wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i umiejętności sprawnego poruszania się w cyberświecie, dostrzegania i omijania zagrożeń. Wskazywali na skutki i konsekwencje w tym prawne cyberprzemocy, czyli stosowani przemocy poprzez m.in. prześladowanie, zastraszanie, szkalowanie, dobrego imienia, oczernianie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu, narzędzi elektronicznych poprzez SMS, komunikatory, portale społecznościowe, fora dyskusyjne. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, że osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem. Uzyskali informacje o hejtowaniu i konsekwencjach z tego wynikających. Ponadto uzależnienie od Internetu staje się coraz poważniejszym problemem społecznym. Uczniowie dyskutowali na tematy poruszane na zajęciach, wypowiadali swoje zdanie, współpracowali w grupie, dokonując spisu zasad bezpieczeństwa w sieci.