Warsztaty rękodzieła

Warsztaty rękodzieła w "Staszicu" to czas poświęcony rozwojowi talentów, utrwalaniu wrażliwości na potrzeby innych, zaspakajaniu ciekawości świata nauki. Ogromną radością i dumą było dla nas spotkanie z absolwentami "Dziesiątki", a obecnie uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

Brawa dla Organizatorów oraz Nikoli Słabosz za wspaniały występ, koleżeńską życzliwość i pomoc podczas przygotowania biżuterii, świątecznych podarunków.  Wykonane przez nas rękodzieło zostanie także przekazane na kiermasz charytatywny. Celem międzyszkolnej współpracy jest rzeczywisty dialog pomiędzy uczniami szkoły podstawowej a środowiskiem licealnym, prezentowanie zróżnicowanych wspólnych działań w ramach wolontariatu, rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności młodzieży.  Dziękujemy "Staszicowskiej Rodzinie" za serdeczne przyjęcie w atmosferze nauki i rozwoju zainteresowań ukierunkowanych na dobrostan ludzi oraz ich środowiska.