Wycieczka do Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu

Uczniowie klas ósmych wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Wycieczka odbyła się w ramach międzyklasowej współpracy Wychowawców i Nauczycieli. Program wycieczki obejmował zwiedzanie obu części byłego obozu w podziale na grupy oddziałowe. Uczniowie poznali ekspozycje stałe, obiekty na terenie obozu macierzystego Auschwitz I. W drugiej części obozu – Auschwitz II Birkenau - uczestnicy udali się do ruin krematoriów, ramp wyładowczych oraz baraków obozowych. Zwiedzający miejsce pamięci zapoznali się z historią Holocaustu - zagłady 1.5 miliona Żydów, Polaków żydowskiego pochodzenia oraz innych narodowości przywożonych do Oświęcimia z okupowanej przez Nazistów Europy. Dowiedzieli się również o eksperymentach medycznych przeprowadzanych na więźniach, zwłaszcza dzieciach, przez obozowego lekarza, Josefa Mengele, o wypróbowywaniu na nich Cyklonu B oraz masowych egzekucjach wykonywanych w obozie. Nasz wspólny wyjazd był szczególną lekcją historii z przesłaniem: NIGDY WIECEJ!