Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno- Literackim "Moi Rodzice"

Z wielką dumą i radością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu uczniom "Dziesiątki" wyróżnień stanowych w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim "MOI RODZICE".  Z serdecznymi gratulacjami składamy wyrazy uznania dla Martynki i Błażeja, naszych utalentowanych twórców,

docenionych przez Komisję Konkursową, prac. Dyplomy uznania, cenne nagrody wraz z kartami podarunkowymi do Empiku wręczyli, w imieniu Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, organizatora konkursu, Dostojni Goście i Zacni Bracia Piotr Kiełtyka Delegat Rejonowy Rejonu 20 oraz Jan Musiał Kustosz sosnowieckiej Rady Rycerzy Kolumba im. św. Rafała Kalinowskiego. Ważnym celem konkursu było kształtowanie szacunku dla rodziców, wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych oraz propagowanie ich także poprzez twórczą aktywność, artystyczną inspirację, wyrażanie siebie, swoich wartości etycznych i estetycznych w szkolnych pracach plastycznych oraz literackich.