Z MIŁOŚCI do POLSKI

Wraz z Dostojnymi Władzami Miasta Sosnowca, Służbami Mundurowymi, Zarządem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Śląskiego, Szkołami, oddaliśmy cześć pamięci Bohaterom. Uroczystość 82. rocznicy powołania Armii Krajowej odbyła się na Pogoni przy ul. Przechodniej 5, pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK (Gwardii Ludowej PPS-WRN), którzy zginęli w największym starciu między Niemcami a żołnierzami AK na obszarze Sosnowca.