Z wizytą w Pałacu Schoena

W dobrych lekcjach można uczestniczyć w zasadzie wszędzie, nie tylko w ławce szkolnej! Za co składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania Szanownym Pracownikom Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem poznawali tajniki muzealnych przestrzeni,

wsłuchiwali się w historię rodziny przemysłowców, oglądali wystawę szkła współczesnego i malarstwa oraz grafik sosnowieckiego twórcy, Mariana Maliny, uczestniczyli w dawnych zabawach.  Na mapie naszych edukacyjnych podróży Muzeum stanowi dla nas niezwykle ważne miejsce, gdyż istotą jego działalności jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Sosnowca, zakorzenionego w tradycji Zagłębia Dąbrowskiego. Dzięki cennej pracy i pasji znamienitych Dyrektorów i Pracowników Muzeum w zakresie m.in. gromadzenia pamiątek przeszłości, dzieł, eksponatów, upowszechniania wiedzy o naszych dziejach, badań naukowych, wciąż jest zachowywane i upowszechniane świadectwo kultury materialnej i duchowej Sosnowca, miasta wielu kultur, a także ważnego historycznie regionu. I co niezmiennie piękne, z myślą o przyszłości.