Plakat z mapą Rosji w barwach narodowych, matrioszka symbol Rosji

Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego

Już od 7 października dodatkowe zajęcia rozwijające i poszerzające kompetencje językowe dla uczniów w ramach działań innowacyjnych szkoły. JĘZYK ROSYJSKI równolegle z obowiązującym językiem obcym. Szczegółowe informacje u wychowawców klas i nauczyciela prowadzącego  Pani mgr Renaty Maciejowskiej.