Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu to miejsce harmonijnego rozwoju, w którym panuje przyjazna atmosfera oparta na szacunku, życzliwości i zaufaniu. Nasi uczniowie są ważnym i cennym ogniwem społeczności, a ich rodzice są przyjaciółmi i współgospodarzami szkoły. Na co dzień współpracujemy z przedszkolami, aby zapewnić integrację dzieci i ułatwić im proces przejścia z przedszkola do szkoły.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra dba o właściwy rozwój psychomotoryczny uczniów. Działania w obszarach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym także sportu i szeroko pojętej integracji, to priorytetowe zadania i wartości naszej szkoły. Do dyspozycji dzieci są: plac zabaw, boiska szkolne, sala gimnastyczna i sala do gimnastyki korekcyjnej, biblioteka, gabinet pedagoga, pracownie, z których stale i chętnie korzystają.

Zapewniamy kompleksową opiekę najmłodszym uczniom w ramach pracy świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe odbywają się m.in. w grupach zainteresowań, talentów i pasji. Sale przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne i nowoczesny sprzęt multimedialny. Od klasy pierwszej dzieci uczą się języka angielskiego oraz programowania, korzystając z pracowni komputerowej, która zapewnia każdemu uczniowi indywidualne stanowisko pracy.

Uczniowie mogą rozwijać talenty, pasje i   zainteresowania dzięki wartościowej ofercie zajęć pozalekcyjnych tj. koła języków obcych, języka migowego, muzyczne, taneczne, plastyczne, matematyczne, historyczne, religijne, czytelnicze. Mogą również zostać członkami prężnie działającej gromady zuchów „Iskierki”, wielopoziomowej drużyny harcerskiej „Płomień”, Grupy Musicalowej, szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej oraz wolontariuszami na rzecz instytucji charytatywnych w ramach współpracy szkoły m.in. z domami dziecka, dziennymi domami pomocy społecznej dla seniorów, Caritas, WOŚP, Hospicjum św. Tomasza Apostoła, schroniskiem dla zwierząt.

Zapewniamy specjalistyczną opiekę nad dziećmi mającymi trudności w nauce, jak także dziećmi szczególnie uzdolnionymi (m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, konkursy, zawody, olimpiady), indywidualną pracę pod kierunkiem nauczyciela, w tym pracę metodą projektu.

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez pedagogów szkolnych, logopedów i specjalistów udzielających wsparcia dzieciom i ich rodzinom, prowadzących zajęcia specjalistyczne, konsultacje indywidualne i grupowe.

Promując czytelnictwo i zamiłowanie do książek w swojej ofercie posiadamy również bogaty księgozbiór i świetnie wyposażoną bibliotekę. W szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje smaczne, dwudaniowe, domowe obiady przygotowane w kuchni szkolnej, uwzględniające potrzeby i wymogi żywieniowe.  Uczniowie biorą udział w akcjach ,,Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Owoce i warzywa w szkole” oraz programach wychowawczo-profilaktycznych m.in. „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”. Nasza szkoła we współpracy z Radą Rodziców realizuje program profilaktyczno-wychowawczy „Szkoła sukcesu”.

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo, dobre zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci zapewniamy opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki szkolnej, współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi w tym organizacjami pożytku publicznego.