Opłatki z Bazyliki katedralnej

To dobry, piękny czas... Niech trwa w naszych sercach przez cały rok. Z serdecznymi życzeniami przybył do nas Szanowny Pan Paweł Koch, przekazując Społeczności "Dziesiątki" opłatki z Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP. Bożonarodzeniowymi darami podzielimy się

podczas szkolnych wigilijnych życzeń przy świątecznych stołach. Najpiękniejsze bowiem emocje mieszczą się w sercu każdego, który z szacunkiem, serdecznością i zrozumieniem otacza nim drugiego człowieka.