Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

I PÓŁROCZE

 

01.09.2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych I półrocze

23.12.2022 - 31.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16.01.2023 - 29.01.2023 r.

Ferie zimowe

12.01.2023 r.

Konferencja klasyfikacyjna - klasyfikacja śródroczna

04.01.2023 r.

 • wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

10.01.2023 r.

 • wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

29.01.2023 r.

Zakończenie I półrocza

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 31.10.2022 r. 

 

II PÓŁROCZE

30.01.2023 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych II półrocze

do ustalenia

Rekolekcje

06.04.2023 - 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23.05.2023 - 25.05.2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty termin główny

 • 23.05.2023 r. - Egzamin - język polski
 • 24.05.2023 r. - Egzamin - matematyka
 • 25.05.2023 r. - Egzamin - język obcy

12.06.2023 - 14.06.2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty termin dodatkowy

 • 12.06.2023 r. - Egzamin - język polski
 • 13.06.2023 r. - Egzamin - matematyka
 • 14.06.2023 r. - Egzamin - język obcy

20.06.2023 r.

Konferencja klasyfikacyjna klasyfikacja  roczna

 • 19.05.2023 r. - Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zagrożeniu naganną lub nieodpowiednią roczną oceną zachowania
 • 12.06.2023 r. - Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania
 • 16.06.2023 r. - Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

23.06.2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

03.07.2023 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty OKE

06.07.2023 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - wydawanie zaświadczeń szkoła

24.06.2023 - 31.08.2023 r.

Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 02.05.2023 r. 
 • 23.05.2023 r. 
 • 24.05.2023 r. 
 • 25.05.2023 r. 
 • 09.06.2023 r.