Kalendarz roku szkolnego

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych I półrocze

23.12.2021 - 31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

27.01.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna - klasyfikacja śródroczna

20.01.2022 r.

 • wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

25.01.2022 r.

 • wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

30.01.2022 r.

Zakończenie I półrocza

14.02.2022 - 27.02.2022 r.

Ferie zimowe

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 12.11.2021 r.
 • 07.01.2022 r.

 

31.01.2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych II półrocze

14.04.2022 - 19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24.05.2022 - 26.05.2022 r.

Egzaminy ósmoklasisty termin główny

 • 24.05.2022 r. - Egzamin - język polski
 • 25.05.2022 r. - Egzamin - matematyka
 • 26.05.2022 r. - Egzamin - język obcy

13.06.2022 - 15.06.2022 r.

Egzaminy ósmoklasisty termin dodatkowy

 • 13.06.2022 r. - Egzamin - język polski
 • 14.06.2022 r. - Egzamin - matematyka 
 • 15.06.2022 r. - Egzamin - język obcy

21.06.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna klasyfikacja  roczna

 • 20.05.2022 r. - Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zagrożeniu naganną lub nieodpowiednią roczną oceną zachowania
 • 13.06.2022 r. - Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania
 • 17.06.2022 r. - Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

24.06.2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

01.07.2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty OKE

08.07.2022 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - wydawanie zaświadczeń szkoła

25.06.2022 - 31.08.2022 r.

Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 24.05.2022 r.
 • 25.05.2022 r.
 • 26.05.2022 r.
 • 17.06.2022 r.