Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I PÓŁROCZE

 

04.09.2023 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych I półrocze

23.12.2023 - 31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

29.01.2024 - 11.02.2024 r.

Ferie zimowe

25.01.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna - klasyfikacja śródroczna

18.01.2024 r.

 • wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

22.01.2024 r.

 • wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

29.01.2024 r.

Zakończenie I półrocza

 

II PÓŁROCZE

12.02.2024 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych II półrocze

do ustalenia

Rekolekcje

28.03.2024 - 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.05.2024 - 16.05.2024 r.

Egzaminy ósmoklasisty termin główny

 • 14.05.2024 r. - Egzamin - język polski
 • 15.05.2024 r. - Egzamin - matematyka
 • 16.05.2024 r. - Egzamin - język obcy

10.06.2024 - 12.06.2024 r.

Egzaminy ósmoklasisty termin dodatkowy

 • 10.06.2024 r. - Egzamin - język polski
 • 11.06.2024 r. - Egzamin - matematyka
 • 12.06.2024 r. - Egzamin - język obcy

18.06.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna klasyfikacja  roczna

 • 17.05.2024 r. - Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zagrożeniu naganną lub nieodpowiednią roczną oceną zachowania
 • 07.06.2024 r. - Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania
 • 13.06.2024 r. - Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

21.06.2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

03.07.2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty OKE

03.07.2024 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - wydawanie zaświadczeń szkoła

22.06.2024 - 31.08.2024 r.

Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 02.05.2024 r. 
 • 14.05.2024 r. 
 • 15.05.2024 r. 
 • 16.05.2024 r. 
 • 31.05.2024 r.