Konkursy

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE

PRZEZ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
ROK SZKOLNY 2022/2023
Regulaminy konkursów z poszczególnych przedmiotów dostępne są na stronie Kuratorium

HARMONOGRAM KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1. JĘZYK POLSKI -  
  sala: 
  godzina: 
  czas trwania: 60 minut
 2. MATEMATYKA - 
  sala: 
  godzina: 
  czas trwania: 60 minut
 3. JĘZYK ANGIELSKI - 
  sala: 
  godzina: 
  czas trwania: 60 minut
 4. HISTORIA – 
  sala: 
  godzina: 
  czas trwania: 60 minut

OLIMPIADY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Regulaminy i terminy olimpiad dostępne na stronie Kuratorium