Propozycje zajęć pozalekcyjnych w Szkole podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu rok szkolny 2023/2024


Zajęcia rozwijające kompetencje przedmiotowe, kreatywność i innowacyjność

  1. Informatyczny poliglota dla klas 1-2.
  2. Programowanie dla najmłodszych - uczniowie klas trzecich.
  3. OMNIBUS – JĘZYK ANGIELSKI - uczniowie klas szóstych.
  4. OMNIBUS – JĘZYK POLSKI - uczniowie klas siódmych.
  5. OMNIBUS – JĘZYK ANGIELSKI - uczniowie klas siódmych.
  6. OMNIBUS - JĘZYK POLSKI - uczniowie klas ósmych.
  7. OMNIBUS  - MATEMATYKA - uczniowie klas ósmych.
  8. OMNIBUS  - JĘZYK ANGIELSKI - uczniowie klas ósmych.
 

Innowacje językowe. Zajęcia rozwijające i poszerzające kompetencje językowe

  1. JĘZYK WŁOSKI  równolegle z językiem angielskim – uczniowie klas trzecich.
  2. JĘZYK WŁOSKI  zajęcia dodatkowe dla uczniów klas czwartych.

Grupa musicalowa

Zajęcia taneczno-muzyczne dla grup międzyoddziałowych prowadzone przez Panią mgr Zuzannę Pycię.

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza we współpracy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów szkolnych.