Propozycje zajęć pozalekcyjnych w Szkole podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu


Zajęcia rozwijające kompetencje przedmiotowe, kreatywność i innowacyjność.

 1. Programowanie dla najmłodszych - uczniowie klas drugich.
 2. Język angielski dla najmłodszych - uczniowie klas drugich i trzecich.
 3. OMNIBUS – JĘZYK ANGIELSKI - uczniowie klas szóstych.
 4. OMNIBUS – JĘZYK POLSKI - uczniowie klas siódmych.
 5. OMNIBUS – JĘZYK ANGIELSKI - uczniowie klas siódmych.
 6. OMNIBUS - JĘZYK POLSKI - uczniowie klas ósmych.
 7. OMNIBUS  - MATEMATYKA - uczniowie klas ósmych.
 8. OMNIBUS  - JĘZYK ANGIELSKI - uczniowie klas ósmych.

Innowacje językowe. Zajęcia rozwijające i poszerzające kompetencje językowe

 1. JĘZYK NIEMIECKI równolegle z językiem angielskim – uczniowie klas pierwszych.
 2. JĘZYK WŁOSKI  równolegle z językiem angielskim – uczniowie klas drugich.
 3. JĘZYK ROSYJSKI równolegle z obowiązującym językiem obcym - uczniowie klas 5-8.

Grupa musicalowa

Zajęcia taneczno-muzyczne dla grup międzyoddziałowych prowadzone przez Panią mgr Zuzannę Pycię.

Koło sportowe

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla grup klasowych prowadzone przez uznanego trenera
Panią mgr Dorotę Krzyształowicz.

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza we współpracy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów szkolnych.