Rada rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

IM. ORŁA BIAŁEGO W SOSNOWCU

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:  Katarzyna Palonka

Zastępca przewodniczącej: Monika Stępniowska

Sekretarz: Katarzyna Ociepka

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Dorota Kwaśniewska

Członek komisji: Katarzyna Frączek

Członek komisji:  Angelika Korus

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW SP10

46 1020 2498 0000 8302 0529 8171