Rada rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

IM. ORŁA BIAŁEGO W SOSNOWCU

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:  Katarzyna Palonka

Zastępca przewodniczącej: Monika Stępniowska

Sekretarz: Barbara Zając

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Agnieszka Dróżdż

Członek komisji: Dorota Kwaśniewska

Członek komisji:  Dorota Drab

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW SP10

46 1020 2498 0000 8302 0529 8171