Doradca zawodowy

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

mgr Małgorzata Kowalska - Jurek

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Wtorek  11:00 - 13:00

Jeśli masz problem z określeniem swojej przyszłej drogi edukacyjno – zawodowej skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego.

Doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 10 w Sosnowcu:

  1. Udziela uczniom pomocy w określeniu swoich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
  2. Bada predyspozycje zawodowe za pomocą testów;
  3. Udziela wsparcia w wyborze zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia (wybór szkoły ponadpodstawowej, policealnej, wyższej).
  4. Udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe (ulotki, informatory o szkołach ponadpodstawowych, policealnych, uczelniach wyższych, informatory o zawodach).

Jak przebiega spotkanie z doradcą zawodowym?

Spotkanie jest dwuetapowe i obejmuje:

  • Badanie predyspozycji – wypełnianie testów – czas trwania ok 1,5 godziny;
  • Indywidualne konsultacje – rozmowa trwająca ok. 1 godziny;

Uwaga!

Od momentu wypełnienia testów do konsultacji minie co najmniej kilka dni ( jest to czas dla doradcy na analizę wyników, przygotowanie interpretacji i dokumentów dla ucznia).

Podczas spotkania uczeń otrzymuje charakterystykę zawierającą ogólny opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron, własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do dyskusji z doradcą zawodowym i ustalenia optymalnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, określenia planów zawodowych

PRZYDATNE LINKI:

strona naboru elektronicznego - SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ;

interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego;

perspektywy edukacyjno – zawodowe;

informacje o zawodach poszukiwanych na rynku pracy; 

kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka.

LINKI DO TESTÓW ZAWODOWYCH:

łódzki test predyspozycji zawodowych;

kwestionariusz zainteresowań zawodowych;

kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych;

test predyspozycji zawodowych;

kwestionariusz nastawień intra i interpersonalnych oraz nastawień wobec świata;

PRZYDATNE FILMY:

Czym jest Motywacja ?

Stres wróg czy przyjaciel ?

Przymiarka do zawodu.

Zawody. Co warto o nich wiedzieć ?

Szkolnictwo ponadpodstawowe. Czyli jakie ?

FILMY O ZAWODACH:

branża ekonomiczno- finansowa

branża budownicza

branża fryzjersko- kosmetyczna

branża włókienniczo- odzieżowa

branża górniczo- hutnicza

branża turystyczna

branża elektryczno- elektroniczna- teleinformatyczna

branża poligraficzno- drukarska

branża mechaniczna

branża gastronomiczna