Krzewimy postawy patriotyczne i pasje historyczne

Najmłodsi uczniowie "Dziesiątki" spotkali się z Szanownym Panem Stanisławem Lisem Prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Sosnowiec, zasłużonym dla krzewienia postaw patriotycznych i pasji historycznej

wśród młodego pokolenia. Podczas wspólnej rozmowy dzieci wskazywały wartości takie jak szacunek, pamięć względem przodków, obowiązek wobec Ojczyzny i drugiego człowieka, bezpieczeństwo, a także ochrona zdrowia poprzez właściwe zachowania i nawyki. Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, Szanownymi Paniami mgr Ireną Czarnecką i mgr Katarzyną Goldą, serdecznie dziękują Drogiemu Panu Stanisławowi za cenną prelekcję, życzliwość oraz społeczne zaangażowanie na rzecz wsparcia edukacji i wychowania.