Owocowo- edukacja prozdrowotna

A u nas znów owocowo. Edukacja prozdrowotna jako ważny obszar pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Celem naszych działań jest tworzenie zdrowego społeczeństwa poprzez przekazywanie uczniom i rodzicom rzetelnej informacji o zdrowiu.

Dziękujemy za dobrą współpracę w tym zakresie wychowawcom, pedagogom, psychologowi, pielęgniarce szkolnej, intendentowi. Według Światowej Organizacji Zdrowia „wychowanie zdrowotne ma związek z jakością życia i tworzenia dobrego fizycznego, społecznego i psychicznego samopoczucia człowieka”. Jak wynika z powyższego, wychowanie zdrowotne obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz też rozwija umiejętności, które pomagają człowiekowi skutecznie tę wiedzę wykorzystać.