W kręgu młodzieńczych rozważań nad etycznymi obowiązkami

"Żaden akt dobroci, nie ważne jak mały, nigdy się nie zmarnuje..." W kręgu młodzieńczych rozważań nad etycznymi obowiązkami wobec drugiego człowieka, przyrody i wobec siebie z odwołaniem do fragmentów książek oraz własnych doświadczeń.

Dziękujemy za wspólne spotkanie, reintegrację i inspirację do częstego sięgania po książkę.