W KRĘGU PRAW I OBOWIĄZKÓW

Równolegle do działań promujących postawy szacunku i odpowiedzialności powstaje fajna wystawa naszych prac. Razem na rzecz szkolnej kampanii "Inny nie znaczy gorszy", bo znamy i rozumiemy nie tylko nasze prawa, ale również obowiązki wobec siebie nawzajem.