Kampania szkolna "Inny nie znaczy gorszy"

Kampania szkolna "Inny nie znaczy gorszy" pod przewodnictwem Szanownej Pani mgr Joanny Paszty. Wspólne działania wychowawczo-profilaktyczne w formie warsztatów, pogadanek i prezentacji pracy zespołowej na szkolnej wystawie. Pamiętamy o obopólnym szacunku i wsparciu dla wszystkich, dzieci i dorosłych, osób dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnością, czy chorobą - bo "Inny nie znaczy gorszy". Pamiętamy o kulturze zachowania wobec siebie w Internecie i poza nim.